headerimage

Open Data in Enschede

Deze site, opendata.enschede.nl, is het Open Data platform van de gemeente Enschede. Hierop vindt u de data van de gemeente Enschede die aangemerkt is als Open Data. 

Open Data is overheidsinformatie die:

  • verzameld is in het kader van de uitvoering van een publieke taak;
  • gefinancierd is met publieke middelen voor de uitvoering van die taak;
  • openbaar is op grond van de Wet openbaarheid van bestuur;
  • bij voorkeur voldoet aan 'open standaarden';
  • bij voorkeur door een computer kan worden gelezen.

(bron:https://data.overheid.nl/wat-is-open-data-concept)

Met behulp van dit platform kan via verschillende open standaarden de data opgevraagd worden. Deze standaarden en beschrijvingen van de gebruikte velden staan aangegeven in de omschrijving van de betreffende datasets.

Gebruik in het linkermenu de optie "Open Datasets" om een overzicht te krijgen van alle datasets. Aan de rechterkant verschijnt er dan een alfabet-menu.

actueel