headerimage

Open Data in Enschede

27 jan 2017: Als onderdeel van de roadmap naar een nieuw en beter platform zijn de verouderde datasets van deze site verwijderd. De databestanden onder Archief zijn nog wel beschikbaar.


Open Data is overheidsinformatie die:

  • verzameld is in het kader van de uitvoering van een publieke taak;
  • gefinancierd is met publieke middelen voor de uitvoering van die taak;
  • openbaar is op grond van de Wet openbaarheid van bestuur;
  • bij voorkeur voldoet aan 'open standaarden';
  • bij voorkeur door een computer kan worden gelezen.

(bron:https://data.overheid.nl/wat-is-open-data-concept)

actueel