headerimage

Informatie voor Derden (Iv3)

Het CBS houdt zich bezig met het verzamelen van de gegevens voor Informatie voor Derden (Iv3). Deze gegevens worden geleverd door provincies, waterschappen en gemeenten.
Gemeentes moeten informatie verstrekken over begrotingscijfers en kwartaal- en jaarrealisaties. Dit gebeurt door middel van een begrotingsoverzicht (éénmaal per jaar) en op kwartaal- en jaarbasis een zogenaamde verdelingsmatrix en een balansstandenoverzicht.

Voor meer informatie zie

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/gemeentelijke-financien/financiele-functie/informatie-voor-derden-iv3

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/deelnemers-enquetes/decentrale-overheid/kredo/gemeente-of-gr/iv3-modellen/gemeente/default.htm
Naam Grootte Type Laatst gewijzigd
folder 2009 Folder 28 Oct 2013, 15:32
folder 2010 Folder 28 Oct 2013, 15:32
folder 2011 Folder 28 Oct 2013, 15:33
folder 2012 Folder 28 Oct 2013, 15:34
folder 2013 Folder 29 Oct 2013, 09:54
folder 2014 Folder 12 Mar 2014, 10:05