headerimage

Open Data Platform

Met behulp van dit platform kan Open Data van de gemeente Enschede opgevraagd worden.

Het Open Data Platform bevat een drietal verschillende vormen van datasets: administratieve datasets, geografische datasets en referenties naar overige datasets. Daarnaast zijn er verschillende open standaarden waarmee de datasets worden ontsloten. Dit is verder uitgewerkt op de pagina over de datasets.

Het gebruik van de Open Data van de gemeente Enschede vereist dat u zich houdt aan de licentie; leest u daarvoor de voorwaarden van de licentievormen.

De gemeente Enschede streeft naar een zo permanent mogelijke beschikbaarheid van de datasets. Hiervoor kan echter geen garantie worden gegeven. De dataset zijn mogelijk niet beschikbaar tijdens het onderhoudsvenster en geplande werkzaamheden. De aangepaste onderdelen worden vermeld in het onderdeel Actueel.

De datasets van de gemeente Enschede, die vermeld staan in het Open Data Platform, zijn ook opgenomen in het register van http://data.overheid.nl. De rechtstreekse link naar deze databronnen is https://data.overheid.nl/data/search?query=Enschede .

Tevens staat op het blog http://opendataenschede.nl meer informatie over komende activiteiten rondom Open Data in Enschede.

Heeft u een opmerking dan wel vraag over de Open Data van de gemeente Enschede, of wilt u meer weten over de werking van het Open Data Platform, neem dan contact op via opendata@enschede.nl.